Kasvatustoiminta

Kasvatit vuodelta 2019

KWPN 01.01.2019 ori Caligula CWL i. Cesarus e. Gilda VRL-08368
KWPN 02.01.2019 ori London CWL i. Capital e. Chipsy VRL-08368
KWPN 03.01.2019 ori Cabo Verde CWL i. Mauritius e. Caprice VRL-08368
KWPN 03.01.2019 tamma Ces't La Vie CWL i. Morpheus e. Dolce-Vita VRL-11290
KWPN 04.01.2019 tamma Kassina CWL i. Kaskan e. Escarda VRL-08368
KWPN 15.01.2019 ori Infiniti CWL i. Windels Pagani e. Universe HMS VRL-08368
KWPN 19.01.2019 ori Lorenzo CWL i. Lancaster e. Escarda VRL-08368
KWPN 20.01.2019 ori Drogon CWL i. Dorado II e. Dolce-Vita VRL-11290
KWPN 20.02.2019 tamma Cambria CWL i. Kraal e. Caprice VRL-00096
KWPN 01.03.2019 ori Draconys CWL i. Dorado II e. Gilda Myynnissä
KWPN 01.03.2019 ori Macau CWL i. Mauritius e. Zondanser VRL-14433
KWPN 02.03.2019 tamma Capocina CWL i. Kastanje e. Caprice Myynnissä
KWPN 02.03.2019 tamma Moschina CWL i. Morpheus e. Escarda VRL-14733
KWPN 03.03.2019 tamma Viva La Vida CWL i. Cesarus e. Dolce-Vita VRL-08179
KWPN 03.03.2019 ori Goldenrod CWL i. Geronimo e. Coco Carousel VRL-08368
KWPN 04.03.2019 tamma Chi Chi CWL i. Kaskan e. Chipsy VRL-14733
KWPN 16.03.2019 ori Kasimir CWL i. Kastanje e. Zondanser VRL-08368
KWPN 18.07.2019 tamma Honeydew Cas i. Hennesy e. Peregrin VRL-08368
KWPN 19.07.2019 ori Silvan Cas i. Somerset SWA e. Tricky Luno VRL-08368
KWPN 01.08.2019 tamma Kiwi Cas i. Jepard e. Kiara VRL-07415